Машини

Сервиз

Резервни части

Консумативи

Начало » Машини » Системи за производство на чиста пара » Иновативни енергоспестяващи системи за производство на чиста пара от JUMAG

От 1980 година фирма JUMAG гради своята история като частна компания, която разработва, произвежда и продава електрически, газови и нафтови енергоспестяващи системи за производство на чиста пара, както и всички необходими компоненти за оборудването на едно котелно помещение.


Осемте регистрирани патента на JUMAG са показател за тяхната иновативност.JUMAG парогенератори

JUMAG парогенератори
JUMAG парогенератори
JUMAG парогенератори
JUMAG парогенератори
JUMAG парогенератори

Високо качество за Вас
• с вертикален водохранилищен котел
• без серпентина
• изискващ малко дейности, свързани с обслужване/поддръжка


Енергийно-ефективен
• до 97% коефициент на полезно действие
• топлина на изгаряне (> 100% ефективност) при свързан втори Економайзер
• минимални топлинни загуби при изчакващ режим на работа
• високо качество на парата
• 3-5 пътно направляване на димните газове

 

Стабилен и надежден
• водохранилищна-изпарителна система с дебелина на стената до 8 мм
• вградена центробежна помпа, изискваща минимална поддръжка
• модерни, сменяеми стандартни горелки
• щадящо материала подгряване в рамките на 8 минути
• оборудване съгласно директива DGRL 97/24/EG, свързана с техническата безопасност
• лесно обслужване чрез сензорен панел
• лесно стартиране и спиране също и посредством таймер
• възможно е успоредно включване на повече на брой парогенератори
• производствено налягане до 13 bar, работно налягане до 11 bar

 

Варианти

Тип  Производителност Топлинна мощност
DG 160 160 кг / ч. 105 kW
DG 260 260 кг / ч. 170 kW
DG 360 360 кг / ч. 235 kW
DG 460 460 кг / ч 300 kW
DG 560 560 кг / ч. 380 kW

Посочените данни важат при наличие на Економайзер за отработените газове.


Модулна парна система
• възможност за успоредно включване при по-голямо потребление на пара

 

Компактна парна система
• монтирана върху платформа, изцяло подготвена за свързване
• всички тръбопроводи в рамките на парната система са оптимално свързани


Парна система - контейнер
• монтирана в контейнер и готова за свързване
• до четири броя парогенератори могат да бъдат монтирани в един контейнер

 

Принадлежности:


JUMAG резервоар за захранваща вода
• пълно използване на енергията на кондензата, връщайки го под повърхността на водата
• вграден топлообменник, ползуващ температурата от отработените газове за предварително подгряване на захранващата вода
• минимални топлинни загуби чрез 50 мм изолация
• икономия на дозиращите препарати в следствие на високата температура на захранващата вода и включеното частично обезгазяване
• различни изводи за свързване, разположени от долната страна на съда
• компактно разположение на всички принадлежности
• само неръждаеми детайли
• регулиране на резервоара чрез управлението на парогенератора
• доставим като готов за свързване модул за обработка на водата


JUMAG резервоар за почистване на утайка

• оползотворяване на енергията чрез вграден топлообменник
• ограничено охлаждане с помощта на чиста вода, благодарение на системата за регулиране на нивото
• само неръждаеми детайли