Машини

Сервиз

Резервни части

Консумативи

Начало » Машини » Шевни машини тежък клас » Шевни машини за тапицирани мебели - Duerkopp-Adler

НОВО ОТ DUERKOPP ADLER

НОВО ОТ DUERKOPP ADLER

Особено големия спектър на приложение на „среднотежкия клас” при шиене често води съответната техника до границите на възможностите й. Постоянно повишаващите се изисквания по отношение на максимална дебелина на конеца, екстремно дебели материали, както и многообразието от материи изискват надеждни и продуктивни средства за производство.
Същевременно работните процеси трябва да са с най-висока степен на ефективност и икономичност.
Това предполага използването на най-високи технически параметри и автоматични функции.
Концепцията на подкласовете на H867-70 отговаря точно на тези изисквания. Надеждната конструкция и впечатляващите параметри на работа, както и превъзходните окомплектовки на CLASSIC-вариантите превръщат тези машини с дълго рамо в идеални средства за производства, където има високи изисквания към работните процеси, особено при преработка на технически текстил.

 

Предимства:


• 4 високопроизводителни подкласа тежки едноиглови и двуиглови машини във варианти ECO и CLASSIC
• Голямото разстоание от 700 мм между иглата и рамото на машината и 160 мм във височина улеснява работата с големи детайли
• Силна транспортна система с долен, иглен и алтерниращ транспорт на крачето
• Голям диапазон на дължината на бода до 12 мм за стандартни и украсителни шевове
• Екстремно висококо вдигане на крачето до макс. 25 мм улеснява залагането и работата с обемни материали
• Максималния ход на крачето до 9 мм дава възможност за сигурно преминаване през места с голяма разлика във височината
• Нов грайфер с 3XL-калерче за дебелини на конеца до макс. Nm 8/3
• Скорост на шиене до макс. 1.800 бода/мин.
• Надеждното рязане на конеца гарантира сигурно отрязване и на най-дебелите конци (CLASSIC)
• Интегриран панел с 6 бутона с ергономично разположени най-употребявани бутони (CLASSIC)
• Специфични за M-TYPE CLASSIC Goldline окомплектовки като рязане на конеца, автоматична затяжка, електропневматично вдигане на крачето, интегрирано LED-осветление и светлина за контрол на нивото на маслото
 667-180010

667-180010

Едноиглова права машина с основен, иглен и алтерниращ горен транспорт на крачето, с голям хоризонтален грайфер, съединител със защита, възможност за настройка височината на хода на крачето до 9 мм, височина на повдигане на крачето при горна позиция на иглата до 20 мм, макс. дължина на бода 9 мм, шевни конци до 15/3, максимална скорост на шиене 3000 бода/мин. Комплект с маса и двигател с електронно управление.667-180112

667-180112

Едноиглова права машина с основен, иглен и алтерниращ горен транспорт на крачето, електромагнитно отрязване на конеца – 15 мм остатъчен конец, електропневматична затяжка и повдигане на крачето . Машината е с голям хоризонтален грайфер, съединител със защита, възможност за настройка височината на хода на крачето до 9 мм с автоматична промяна скоростта на шиене, височина на повдигане на крачето при горна позиция на иглата до 20 мм, макс. дължина на бода 9 мм, шевни конци до 15/3, максимална скорост на шиене 3000 бода/мин. Комплект с маса и двигател с електронно управление.667-180312

667-180312

Едноиглова права машина с основен, иглен и алтерниращ горен транспорт на крачето, електромагнитно отрязване на конеца, възможност за включване на допълнителна електропневматична бремза за конеца, интегрирана 2-ра дължина на бода, електропневматична затяжка и повдигане на крачето, електропневматична промяна височината на хода на крачето, интегрирана светлина (LED) осветява работното място без сянка. Машината е с голям хоризонтален грайфер, съединител със защита, възможност за настройка височината на хода на крачето с автоматична промяна скоростта на шиене, височина на повдигане на крачето при горна позиция на иглата до 20 мм, макс. дължина на бода 9 мм, шевни конци до 15/3, максимална скорост на шиене 3000 бода/мин. Комплект с маса и двигател с електронно управление

 867-190020 ECO

867-190020 ECO

Едноиглова права машина с основен, иглен и алтерниращ горен транспорт на крачето с голям вертикален грайфер, съединител със защита, възможност за настройка височината на хода на крачето до 9 мм, височина на повдигане на крачето при горна позиция на иглата до 20 мм, макс. дължина на бода 12 мм, шевни конци до 10/3, максимална скорост на шиене 3800 бода/мин. Комплект с маса и двигател със съединител.867-190122

867-190122

Едноиглова права машина с основен, иглен и алтерниращ горен транспорт на крачето, електромагнитно отрязване на конеца, електропневматична затяжка и повдигане на крачето, интегрирана светлина (LED) осветява работното място без сянка. Машината е с голям вертикален грайфер, съединител със защита, възможност за настройка височината на хода на крачето до 9 мм с автоматична промяна скоростта на шиене, височина на повдигане на крачето при горна позиция на иглата до 20 мм, макс. дължина на бода 12 мм, шевни конци до 10/3, максимална скорост на шиене 3800 бода/мин. Комплект с маса и двигател с електронно управление.867-190322 CLASSIC Goldline

867-190322 CLASSIC Goldline

Едноиглова права машина с основен, иглен и алтерниращ горен транспорт на крачето, електромагнитно отрязване на конеца, възможност за включване на допълнителна електропневматична бремза за конеца, интегрирана 2-ра дължина на бода, електропневматична затяжка и повдигане на крачето, електропневматична промяна височината на хода на крачето, интегрирана светлина (LED) осветява работното място без сянка. Машината е с голям вертикален грайфер, съединител със защита, възможност за настройка височината на хода на крачето с автоматична промяна скоростта на шиене, Височина на повдигане на крачето при горна позиция на иглата до 20 мм, макс. дължина на бода 12 мм, шевни конци до 10/3, максимална скорост на шиене 3800 бода/мин. Комплект с маса и вграден позициониращ DC двигател Efka.867-290020 ЕCO

867-290020 ЕCO

Двуиглова права машина с основен, иглен и алтерниращ горен транспорт на крачето с големи вертикални грайфери, съединител със защита, възможност за настройка височината на хода на крачето до 9 мм, височина на повдигане на крачето при горна позиция на иглата до 20 мм, междуиглово разстояние в зависимост от шевната гарнитура от 4 до 50 мм, макс. дължина на бода 12 мм (в зависимост от шевната гарнитура), шевни конци до 10/3, максимална скорост на шиене 3400 бода/мин. Комплект с маса и двигател със съединител.867-290322 CLASSIC Goldline

867-290322 CLASSIC Goldline

Двуиглова права машина с основен, иглен и алтерниращ горен транспорт на крачето, електромагнитно отрязване на конеца, възможност за включване на допълнителни електропневматични бремзи за конеца, интегрирана 2-ра дължина на бода, електропневматична затяжка и повдигане на крачето, електропневматична промяна височината на хода на крачето, интегрирана светлина (LED) осветява работното място без сянка. Машината е с големи вертикални грайфери, съединител със защита, възможност за настройка височината на хода на крачето с автоматична промяна скоростта на шиене, височина на повдигане на крачето при горна позиция на иглата до 20 мм,  макс. дължина на бода 12 мм, шевни конци до 10/3, максимална скорост на шиене 3400 бода/мин. Комплект с маса и позициониращ DC двигател Efka.868-190020 Eco

868-190020 Eco

Едноиглова права колонна машина с основен, иглен и алтерниращ горен транспорт на крачето, голям вертикален грайфер, съединител със защита, възможност за настройка височината на хода на крачето до 9 мм, височина на повдигане на крачето при горна позиция на иглата до 20 мм, макс. дължина на бода 12 мм (в зависимост от шевната гарнитура), шевни конци до 10/3, максимална скорост на шиене 2500 бода/мин. Комплект с маса и двигател със съединител.868-190322 Classic

868-190322 Classic

Едноиглова права колонна машина с основен, иглен и алтелниращ горен транспорт на крачето, електромагнитно отрязване на конеца, възможност за включване на допълнителни електропневматични бремзи за конеца, интегрирана 2-ра дължина на бода, електропневматична затяжка и повдигане на крачето, електропневматична промяна височината на хода на крачето, интегрирана светлина (LED) осветява работното място без сянка. Височина на повдигане на крачето при горна позиция на иглата до 20 мм,  макс. дължина на бода 12 мм, шевни конци до 10/3, максимална скорост на шиене 2500 бода/мин. Комплект с маса и електронен мотор.868-290020 Eco

868-290020 Eco

Двуиглова права колонна машина с основен, иглен и алтелниращ горен транспорт на крачето с големи вертикални грайфери, съединител със защита, възможност за настройка височината на хода на крачето до 9 мм, височина на повдигане на крачето при горна позиция на иглата до 20 мм, междуиглово разстояние в зависимост от шевната гарнитура от 8 до 14 мм, макс. дължина на бода 12 мм (в зависимост от шевната гарнитура), шевни конци до 10/3, максимална скорост на шиене 2500 бода/мин. Комплект с маса и двигател със съединител.868-290322 Classic

868-290322 Classic

Двуиглова права колонна машина с основен, иглен и алтерниращ горен транспорт на крачето, електромагнитно отрязване на конеца, възможност за включване на допълнителни електропневматични бремзи за конеца, интегрирана 2-ра дължина на бода, електропневматична затяжка и повдигане на крачето, електропневматична промяна височината на хода на крачето, интегрирана светлина (LED) осветява работното място без сянка, електропневматичен водач за средата на шева и устройство за подаване на лента отдолу. Височина на повдигане на крачето при горна позиция на иглата до 20 мм,  макс. дължина на бода 12 мм, шевни конци до 10/3, максимална скорост на шиене 2500 бода/мин. Комплект с маса и електронен мотор.

 

ВИЖ ВИДЕО: www.youtube.com/watch868-390322 Classic

868-390322 Classic

Eдноиглова права колонна машина /лява колона/ с основен, иглен и алтелниращ горен транспорт на крачето, електромагнитно отрязване на конеца, възможност за включване на допълнителни електропневматични бремзи за конеца, интегрирана 2-ра дължина на бода, електропневматична затяжка и повдигане на крачето, електропневматична промяна височината на хода на крачето, интегрирана светлина (LED) осветява работното място без сянка. Височина на повдигане на крачето при горна позиция на иглата до 20 мм,  макс. дължина на бода 12 мм, шевни конци до 10/3, максимална скорост на шиене 2500 бода/мин. Комплект с маса и електронен мотор.867-290040-70 ECO

867-290040-70 ECO

Двуиглова права машина с дълго рамо, разстояние в дясно от иглата 700 мм, с основен, иглен и алтерниращ горен транспорт на крачето. Машината е с изключително голям вертикален грайфер, височина на повдигане на крачето при горна позиция на иглата до 20 мм, междуиглово разстояние в зависимост от шевната гарнитура от 4 до 50 мм, макс. дължина на бода 12 мм (в зависимост от шевната гарнитура), шевни конци до 10/3, максимална шевна скорост 3000 бода/мин.  Комплект с маса и позициониращ DC двигател Efka.867-290342-70 CLASSIC Goldline

867-290342-70 CLASSIC Goldline

Двуиглова права машина с дълго рамо, разстояние в дясно от иглата 700 мм, с основен, иглен и алтерниращ горен транспорт на крачето, електромагнитно отрязване на конеца, възможност за включване на допълнителни електропневматични бремзи за конеца, интегрирана 2-ра дължина на бода, електропневматична затяжка и повдигане на крачето, електропневматична промяна височината на хода на крачето, интегрирана светлина (LED) осветява работното място без сянка. Машината е с изключително големи вертикални грайфери, височина на повдигане на крачето при горна позиция на иглата до 20 мм,  макс. дължина на бода 12 мм (в зависимост от шевната гарнитура), шевни конци до 10/3, максимална шевна скорост 3000 бода/мин. Комплект с маса и позициониращ DC двигател Efka.867-290040 ECO

867-290040 ECO

Двуиглова права машина с основен, иглен и алтерниращ горен транспорт на крачето с изключително големи вертикални XXL грайфери, съединител със защита, възможност за настройка височината на хода на крачето до 9 мм, височина на повдигане на крачето при горна позиция на иглата до 20 мм, междуиглово разстояние в зависимост от шевната гарнитура от 4 до 50 мм, макс. дължина на бода 12 мм (в зависимост от шевната гарнитура), шевни конци до 10/3, максимална скорост на шиене 3400 бода/мин. Комплект с маса и двигател със съединител.